SE VÅRT UNIKA ERBJUDANDE TILL

KOMMERSIELLA FASTIGHETER - BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR

VÅRT ENDA FOKUS ÄR ATT HJÄLPA ER ATT

SKAPA BÄSTA MÖJLIGA VÄRDEEFFEKTER INOM OMRÅDET

FÖRVÄRV - FÖRVALTNING - FÖRÄDLING - FÖRSÄLJNING  

- Förstudie - Finansiering - Förvärv - -  FÖRVALTNING  - - Finansiering - Förädling - Försäljning -

BASTJÄNSTER 

- Internetbank

- Sparkonto

- Information

- Rådgivning

FINANSIERING

- Fastighetslån

- Renoveringslån

- Byggnadskreditiv

- Information & Rådgivning

NÅGRA AV VÅRA ANDRA VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER