VI PÅ FASTIGHETSBANKEN HJÄLPER DIG ATT SKAPA

DEN GODA FASTIGHETSAFFÄREN

- FINANSIERING - HÅLLBARHET - VÄRDESKAPANDE -

- Vårt fokus är även att ökaTjänstefieringen inom bostads & fastighetsmarknaden -

VÅRT ENDA FOKUS ÄR ATT HJÄLPA DIG ATT SKAPA

BÄSTA MÖJLIGA VÄRDEEFFEKTER OCH UNDVIKA ONÖDIGA KOSTNADER I DINA FASTIGHETS & BOSTADSAFFÄRER

- Förstudie - Finansiering - Förvärv - FÖRVALTNING - Finansiering - Förädling - Försäljning -

På Fastighetsbanken får du hjälp med proaktiva förbättringsförslag samt våra nya enkla gör-det-själv tjänster

 för ökat värdeskapande i bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter, småhus och samfälligheter.

FÖR PRIVATKUNDER

- Bostadsrättshavare / köpare

- Villaägare / köpare

- Fritidshusägare / köpare

- Ägarlägenhetsägare / köpare

FÖR FÖRETAGSKUNDER 

- Kommersiella fastigheter

- Bostadsrättsföreningar

- Samfälligheter

- Byggherrar & Projektutvecklare