VÄLKOMMEN TILL FASTIGHETSBANKEN

VI HJÄLPER DIG SOM KUND ATT SKAPA  

DEN GODA FASTIGHETSAFFÄREN

- FINANSIERING - HÅLLBARHET - VÄRDESKAPANDE -

Vårt fokus är även att öka Tjänstefieringen inom hela bostads & fastighetsmarknaden

och skapa en sund och bra bostadsmarknad för våra barn

VÅRT ENDA FOKUS ÄR ATT HJÄLPA DIG ATT SKAPA

BÄSTA MÖJLIGA VÄRDEEFFEKTER OCH UNDVIKA ONÖDIGA KOSTNADER I DINA FASTIGHETS & BOSTADSAFFÄRER

- Förstudie - Finansiering - Förvärv - FÖRVALTNING - Finansiering - Förädling - Försäljning -

På Fastighetsbanken får du hjälp med proaktiva förbättringsförslag samt våra nya enkla gör-det-själv tjänster

 för ökat värdeskapande i bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter, småhus och samfälligheter.

FÖR PRIVATKUNDER

- Bostadsrättshavare / köpare

- Villaägare / köpare

- Fritidshusägare / köpare

- Ägarlägenhetsägare / köpare

FÖR FÖRETAGSKUNDER 

- Kommersiella fastigheter

- Bostadsrättsföreningar

- Samfälligheter

- Byggherrar & Projektutvecklare