- VÄLKOMMEN TILL FASTIGHETSBANKEN -

VI HJÄLPER DIG ATT FÖRVERKLIGA  

DEN GODA FASTIGHETSAFFÄREN

FINANSIERING - HÅLLBARHET - VÄRDESKAPANDE

Vårt fokus är att öka Tjänstefieringen inom hela bostads & fastighetsmarknaden

där vi skapar en sund och bra bostadsmarknad för alla våra barn.

VÅRT ENDA FOKUS ÄR ATT HJÄLPA DIG ATT SKAPA

BÄSTA MÖJLIGA VÄRDEEFFEKTER OCH UNDVIKA ONÖDIGA KOSTNADER

I DINA FASTIGHETS & BOSTADSAFFÄRER INOM

- Förstudie - Finansiering - Förvärv - Förvaltning - Finansiering - Förädling - Försäljning -

På Fastighetsbanken får du hjälp med proaktiva förbättringsförslag samt våra nya enkla gör-det-själv tjänster

 för ökat värdeskapande i bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter, småhus och samfälligheter.

FÖR KONSUMENTER

- Bostadsrättshavare / köpare

- Villaägare / köpare

- Fritidshusägare / köpare

- Ägarlägenhetsägare / köpare

FÖR FÖRETAG

- Kommersiella fastigheter

- Bostadsrättsföreningar

- Samfälligheter

- Byggherrar & Projektutvecklare